Maandag   
     09.15-10.15 uur Yoga 
     11.00-12.00 uur Yoga voor ouderen
     19.00-20.00 uur Yoga
     20.30-21.30 uur Yoga

Dinsdag
     09.15-10.15 uur Yoga voor ouderen (de Ster)
19.00-20.15 uur Yoga en Mindfulness


Woensdag
     09.15-10.15 uur Yoga
     10.45-11.45 uur Yoga voor ouderen
     19.00-20.15 uur Yoga en Mindfulness
     20.30-21.30 uur Yoga
                                                                    
Donderdag    
     09.15-10.15 uur Yoga
     19.00-20.00 uur Yoga voor ouderen d'Achterum
     20.15-21.15 uur Yoga voor ouderen d'Achterum

Vrijdag
     09.15-10.30 uur Yoga en Mindfulness

Zaterdag
10.00-11.00 uur Yoga +/- 40 jaar Spartelvijver
09.30-11.00 uur Yoga voor Zwangeren sept. 2021

COVID 19 
In de groepen wordt rekening gehouden met de regels van het RIVM. Zie verder bij Algemene Voorwaarden onder 'Contact'.
De Zoom en wekelijkse onlineles zijn komen te vervallen. Indien nodig worden die opgepakt en kunt u op deze wijze les ontvangen.

MEDITATIE/MINDFULNESS/STILTEMOMENT
Dinsdag 29 juni van 19.00-20.15 uur, de Gagel 8 Hooge Mierde, Vrijdag 9 juli 19.00-20.15 uur Prins Hendriklaan aan de vijver,
Dinsdag 20 juli van 19.00-20.15 uur, de Gagel 8 Hooge Mierde

YOGA VOOR ZWANGEREN
Individuele lessen of in klein groepsverband.
Start cursus op zaterdag 4 september van 9.30-11.00 uur, 4 lessen incl. partnerles

Vakantierooster 2021
Voorjaar        : 15 t/m 19 februari
2e Paasdag    : Maandag 5 april
Aprilvakantie  : 26 t/m 30 april
Hemelvaart    : 13 mei
2e Pinksterdag: Maandag 24 mei
Zomervakantie: 9 t/m 27 augustus

Start nieuwe yogaseizoen 30 augustus 2021