Maandag   
     09.15-10.15 uur Yoga
      11.00-12.30 uur Zwangeren
     19.00-20.00 uur Yoga
     20.30-21.30 uur Yoga

Dinsdag
     10.00-11.00 yoga bij Boukesport
      11.00-12.00 stoelyoga Boukesport
      19.30-21.30 ZIN IN RUST 2e dinsdag

Woensdag

     09.15-10.15 uur Yoga
     10.45-11.45 uur Yoga voor ouderen
     19.00-20.15 uur Yoga en Mindfulness
     20.30-21.30 uur Yoga
                                                                    
Donderdag    
     09.15-10.15 uur Yoga
     19.00-20.00 uur Yoga voor ouderen d'Achterum
     20.15-21.15 uur Yoga voor ouderen d'Achterum

Vrijdag
     09.15-10.30 uur Yoga en Mindfulness
19.30-21.30 uur ZIN IN RUST 4e vrijdag

Zaterdag Wisselend aanbod

ZIN IN RUST - Adem-Meditatie/Mindfulness/Ontspanning
Met ingang van de maand oktober vindt er in principe twee keer in de maand een -ZIN IN RUST- moment plaats. Iedere 2e dinsdag en iedere 4e vrijdag van de maand van 19.30-21.30 uur.
Data 2021: dinsdag 12 en vrijdag 29 oktober - dinsdag 9 en vrijdag 26 november - dinsdag 7 en vrijdag 17 december.

ZENMEDITATIE Zondag 26 september en 7 november van 9.30-11.00 uur 

YOGA VOOR ZWANGEREN
Individuele lessen of in klein groepsverband.
Start nieuwe cursus is afhankelijk van de aanmeldingen die binnenkomen. In overleg wordt het lesmoment bepaald.

Start nieuwe yogaseizoen maandag 6 september 2021

Vakantierooster 2021-2022
Herfst               : 25 t/m 29 oktober
Kerst                : 27 december t/m 31 december
Opleidingsweek : Woensdag 23 t/m dinsdag 29 maart
2e Paasdag       : Maandag 18 april
April/mei          : Dinsdag 26 april t/m 6 mei
Hemelvaart       : Donderdag 26 mei
2e Pinksterdag  : Maandag 6 juni
Zomervakantie  : Dinsdag 9 augustus t/m vrijdag 2 september