ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK DE VLINDER SEIZOEN 2021-2022
De yogalessen vinden plaats in Hooge Mierde aan De Gagel 8c. Het seizoen start op maandag 6 september 2021.

Het seizoen 2021-2022 bestaat uit 42 lessen. Zoveel als mogelijk houd ik rekening met de schoolvakanties en erkende feestdagen. Zie voor het les- en vakantierooster pagina 'lesrooster' van de website www.yogapraktijkdevlinder.nl.

Bij deelname krijg je gratis toegang tot mijn online Vimeokanaal en kun je mijn yogaopnames zien en gebruiken. Mocht ik onverhoopt geen fysieke lessen kunnen verzorgen, dan vinden de lessen via Zoom plaats. Het Vimeokanaal vul ik aan met actuele lessen.

Ik behoud mij het recht voor maximaal één les per lestijdstip per yogaseizoen te annuleren vanwege gezondheidsredenen of andere bijzondere omstandigheden. Een les kan in principe altijd ingehaald worden in het lopende seizoen en het is mogelijk, in overleg, flexibel lessen te volgen en meerdere keren in de week te komen.

Gelieve 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn! Fijn dat als je niet kunt, je dit via de app laat weten. Eventueel kan dan iemand anders inhalen.
Ik waardeer het zeer dat, als je vragen of opmerkingen hebt die even kunnen wachten, je deze via de mail stelt en niet via de app laat lopen. Mijn reactie volgt altijd vrij snel en ik vind het prettig zoveel als mogelijk 1 communicatiekanaal aan te houden, dit mede om misverstanden te voorkomen.

BETALINGSVOORWAARDEN
Het lesgeld bedraagt per seizoen (42 lessen) € 378,- (1 uur à € 9,-) of € 399,- (5 kwartier à € 9,50).
Betaal je in 2 termijnen, dan is het € 189,- of € 199,50 per termijn van 21 lessen. Betaal je in 3 termijnen, dan is het per termijn € 126,- of
€ 133,-.  Eénmalig vraag ik € 10,- inschrijfgeld aan nieuwkomers. Alle genoemde tarieven zijn incl. 9% btw.

Het rekeningnummer is NL81 INGB 0009 5043 68 t.n.v. A.A.M. van Gurp te Lage Mierde.

Gelieve het lesgeld voor aanvang van het seizoen te voldoen, doch uiterlijk 14 dagen na start van het seizoen. Meld je je nieuw aan, dan is de betalingstermijn 14 dagen vanaf de start van de lessen. Een nota ontvangt u alleen op aanvraag. Voor nieuwkomers is het mogelijk een gratis proefles te volgen.

Na afloop van de termijn herinner ik je aan de volgende betalingsperiode. Stroom je halverwege in het seizoen in, dan vraag ik je in 1 of 2 termijnen te betalen. Alleen in uitzonderlijke (medische) gevallen zal, in overleg, lesgeld worden gerestitueerd. Indien je lessen mist over een kortere of langere periode, of je stopt, zal Praktijk de Vlinder geen lesgeld restitueren. Bij termijnbetaling verplicht je je voor het gehele seizoen te betalen. Er is een opzegtermijn van een maand voor het begin van het nieuwe seizoen.

Voor eventuele diefstal of vermissing kan ik niet aansprakelijk worden gesteld.

De aangereikte oefeningen, bewegingen en houdingen hebben een vitaliserende werking op lichaam en geest. Daarbij is het van belang uw persoonlijke grenzen niet te overschrijden. Hoewel ik dit proces zo goed mogelijk begeleid, draagt ieder een eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de oefeningen. Derhalve kan ik geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen, van welke aard dan ook, met betrekking tot de verrichte inspanningen en tot de aanwezigheid in en om de betreffende lesruimte.

Dank voor uw medewerking,
Anita van Gurp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8-2020