ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK DE VLINDER SEIZOEN 2022-2023
De yogalessen vinden plaats in Hooge Mierde aan De Gagel 8c.

Het seizoen 2022-2023 bestaat uit 40 lessen. Zoveel als mogelijk houd ik rekening met de schoolvakanties en erkende feestdagen. Zie voor het les- en vakantierooster pagina 'lesrooster'.

Bij deelname krijg je gratis toegang tot mijn online Vimeokanaal en kun je mijn yogaopnames zien en gebruiken. Mocht ik onverhoopt geen fysieke lessen kunnen verzorgen, vanwege maatregelen waar ik geen invloed op heb, vinden de lessen via Zoom plaats.
Daar er veel lessen worden gegeven, is er spreiding mogelijk van de cursisten over de lessen. Hiermee is er voldoende plaats en ruimte voor iedere cursist.

Ik behoud mij het recht voor maximaal één les per lestijdstip per yogaseizoen te annuleren vanwege gezondheidsredenen of andere bijzondere omstandigheden. Een les kan altijd ingehaald worden in het lopende seizoen en het is mogelijk, in overleg, flexibel lessen te volgen en meerdere keren in de week te komen. Lessen kunnen niet worden meegenomen naar het nieuwe seizoen.

Gelieve 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn! Fijn dat als je niet kunt, je dit via de app laat weten. Eventueel kan dan iemand anders inhalen.
Ik waardeer het zeer dat, als je vragen of opmerkingen hebt die even kunnen wachten, je deze via de mail stelt en niet via de app laat lopen. Mijn reactie volgt altijd vrij snel en ik vind het prettig zoveel als mogelijk één communicatiekanaal aan te houden, dit mede om misverstanden te voorkomen.

BETALINGSVOORWAARDEN
Het lesgeld bedraagt per seizoen (40 lessen van 70 minuten) € 400,-. (€10,- per les).
Je kunt in 1, 2 of 3 termijnen betalen. Eénmalig vraag ik € 10,- inschrijfgeld aan nieuwkomers. De eerste les is een gratis proefles om kennis te maken. Alle genoemde tarieven zijn incl. 9% btw.

Het rekeningnummer is NL81 INGB 0009 5043 68 t.n.v. A.A.M. van Gurp te Lage Mierde.

Gelieve het lesgeld voor aanvang van het seizoen te voldoen, doch uiterlijk 14 dagen na start van het seizoen. Meld je je nieuw aan, dan is de betalingstermijn 14 dagen vanaf de start van de lessen. Een nota ontvangt u alleen op aanvraag.

Na afloop van de termijn herinner ik je aan de volgende betalingsperiode. Stroom je halverwege in het seizoen in, dan vraag ik je in 1 of 2 termijnen te betalen. Alleen in uitzonderlijke (medische) gevallen zal, in overleg, lesgeld worden gerestitueerd. Daar er ruime inhaalmogelijkheden zijn en alle lessen voor iedereen toegankelijk, kun je ruimschoots aan je lessen komen. Per seizoen ontvang je 1 gratis les, voor als je inmiddels cursist bent.

Indien je lessen mist over een kortere of langere periode, of je stopt, zal Praktijk de Vlinder geen lesgeld restitueren. Binnen het lopende seizoen heb je de mogelijkheid je gemiste les(sen) in te halen, zoveel als je wilt.  Bij termijnbetaling verplicht je je voor het gehele seizoen te betalen. Er is een opzegtermijn van een maand voor het begin van het nieuwe seizoen.

Voor eventuele diefstal of vermissing kan ik niet aansprakelijk worden gesteld.

De aangereikte oefeningen, bewegingen en houdingen hebben een vitaliserende werking op lichaam en geest. Daarbij is het van belang uw persoonlijke grenzen niet te overschrijden. Hoewel ik dit proces zo goed mogelijk begeleid, draagt ieder een eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de oefeningen. Derhalve kan ik geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen, van welke aard dan ook, met betrekking tot de verrichte inspanningen en tot de aanwezigheid in en om de betreffende lesruimte.

Dank voor uw medewerking,
Anita van Gurp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8-2020