ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK DE VLINDER SEIZOEN 2021-2022
De yogalessen vinden plaats in Hooge Mierde aan De Gagel 8c. Het seizoen start op maandag 30 augustus 2021.

Het seizoen 2021-2022 bestaat uit 42 lessen. Deze lessen worden verdeeld over 43 weken, voor de maandaglessen 44 weken, vanaf de start van het seizoen. Zoveel als mogelijk houd ik rekening met de schoolvakanties en erkende feestdagen. Zie bij pagina lesrooster eveneens het vakantierooster.
Bij deelname krijg je gratis toegang tot mijn online Vimeokanaal en kun je daar mijn yogaopnames zien en gebruiken voor thuis. In noodgevallen geef ik onlineles via Zoom en/of krijg je wekelijks een onlineles toegestuurd.  Zie verder onder aan deze pagina regels met betrekking tot COVID-19.

Ik behoud mij het recht voor maximaal één les per lestijdstip per yogaseizoen te annuleren vanwege gezondheidsredenen of andere bijzondere omstandigheden, indien ik geen vervanger kan vinden. Een les kan in principe altijd ingehaald worden in het lopende seizoen en het is mogelijk, in overleg, flexibel lessen te volgen en meerdere keren in de week te komen.

Gelieve 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn! Fijn dat als je niet kunt, je dit via de app laat weten. Eventueel kan dan iemand anders inhalen. Ik waardeer het zeer dat, als je vragen of opmerkingen hebt die even kunnen wachten, je deze via de mail stelt en niet via de app laat lopen. Mijn reactie volgt altijd vrij snel en ik vind het prettig zoveel als mogelijk 1 communicatiekanaal aan te houden, dit mede om misverstanden te voorkomen.

BETALINGSVOORWAARDEN
Het lesgeld bedraagt per seizoen (42 lessen) € 378,- (1 uur à € 9,-) of € 399,- (5 kwartier à € 9,50).
Betaal je in 2 termijnen, dan is het € 189,- of € 199,50 per termijn van 21 lessen. Betaal je in 3 termijnen, dan is het per termijn € 126,- of € 133,-.  Eénmalig vraag ik € 10,- inschrijfgeld aan nieuwkomers. Alle genoemde tarieven zijn incl. 9% btw.

Het rekeningnummer is NL81 INGB 0009 5043 68 t.n.v. A.A.M. van Gurp te Lage Mierde.

Gelieve het lesgeld voor aanvang van het seizoen te voldoen, doch uiterlijk 14 dagen na start van het seizoen. Meld je je nieuw aan, dan is de betalingstermijn 14 dagen vanaf de start van de lessen. Een nota ontvangt u alleen op aanvraag. Voor nieuwkomers is het mogelijk een gratis proefles te volgen.

Na afloop van de termijn herinner ik je aan de volgende betalingsperiode. Stroom je halverwege in het seizoen in, dan vraag ik je in 1 of 2 termijnen te betalen. Alleen in uitzonderlijke (medische) gevallen zal, in overleg, lesgeld worden gerestitueerd. Indien je lessen mist over een kortere of langere periode, of je stopt, zal Praktijk de Vlinder in principe geen lesgeld restitueren. Bij termijnbetaling verplicht je je voor het gehele seizoen te betalen, ook al stop je eerder. Er is een opzegtermijn van een maand voor het begin van het nieuwe seizoen.

Voor eventuele diefstal of vermissing kan ik niet aansprakelijk worden gesteld.

De aangereikte oefeningen, bewegingen en houdingen hebben een vitaliserende werking op lichaam en geest. Daarbij is het van belang uw persoonlijke grenzen niet te overschrijden. Hoewel ik dit proces zo goed mogelijk begeleid, draagt ieder een eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de oefeningen. Derhalve kan ik geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen, van welke aard dan ook, met betrekking tot de verrichte inspanningen en tot de aanwezigheid in en om de betreffende lesruimte.

REGELS MET BETREKKING TOT COVID-19.
Kom niet als je je niet fit voelt, verkouden bent, hoest of niest. Zelf houd ik mij ook aan deze regel en zal proberen je tijdig op de            hoogte te brengen als ik geen les kan geven.
Vriendelijk vraag ik je zoveel als mogelijk op het afgesproken tijdstip te komen. Vanwege de contacten is het dan makkelijker onderzoek te doen. Respecteer voldoende afstand in de praktijk.
Onderlinge gesprekken zoveel mogelijk bij de entree of zelfs in de kantine of buiten te laten plaatsvinden. In de yogaruimte ervaren we rust en stilte.
Met de wisseling van de groepen, vraag ik je je matje te desinfecteren. Wil je liever je eigen matje of kussentje, neem dit dan mee. Ik lucht de ruimte tussen de lessen door.
Onlineles, mocht ik onverhoopt de fysieke lessen niet kunnen geven vanwege bv een lockdown, dan worden deze lessen vervangen door onlinelessen (zoom en/of wekelijks toegezonden les), waardoor u de lessen kan blijven volgen. Alleen op schriftelijke aanvraag van jou, restitueer ik, in overleg, lessen die je niet hebt kunnen volgen vanwege COVID-19.
Met wederzijds respect en gezond verstand
, kunnen de lessen gewoon doorgaan. Mocht ik onverhoopt de deur moeten sluiten, dan ga ik verder met online lessen.

Dank voor uw medewerking,
Anita van Gurp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8-2020