ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK DE VLINDER SEIZOEN 2024-2025
De yoga-, en mindfulness lessen vinden plaats in Hooge Mierde aan De Gagel 8c.

Het seizoen 2024-2025 bestaat uit 43 lesweken van zomer- tot zomervakantie. De lessen zijn minimaal 70 minuten. Zoveel als mogelijk houd ik rekening met de schoolvakanties en erkende feestdagen. Zie voor het les- en vakantierooster pagina 'lesrooster'. Je kan altijd instromen. Daar er veel lessen worden gegeven, is het mogelijk flexibel lessen te volgen en in dit seizoen mag je onbeperkt les nemen op basis van het tarief van een week. Ik stel mij zo soepel mogelijk op. Je mag ook een keer iemand meenemen om gratis de les te volgen. Een losse les volgen is eveneens mogelijk. Alle wekelijkse yogalessen incl. de meditatie op woensdag zijn toegankelijk.
Een strippenkaart van 10 lessen is mogelijk. Deze is 3 maanden geldig vanaf de eerste les en dient in één keer voldaan te worden. Je kan met deze kaart kiezen voor een vaste les of flexibel lessen volgen. Een dag tevoren aanmelden als je flexibel les volgt is aan te raden. Lessen gaan door bij min. 3 personen.

Extra activiteiten vallen niet onder het tarief.

Bij deelname krijg je gratis toegang tot mijn online Vimeokanaal en kun je mijn yogaopnames zien en gebruiken. Mocht ik onverhoopt geen fysieke les(sen)kunnen verzorgen of je kunt zelf niet, dan kun je gebruik maken van deze mogelijkheid via persoonlijke linken.

Ik behoud mij het recht voor maximaal één les per lestijdstip per yogaseizoen te annuleren vanwege gezondheidsredenen of andere bijzondere omstandigheden. Een les kan altijd ingehaald worden in het lopende seizoen. Lessen kunnen niet worden meegenomen naar het nieuwe seizoen.

Gelieve 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn! Heb je een strippenkaart of kom je voor een losse les, meld je dan via de app een dag tevoren aan. Lessen gaan door vanaf 3 personen. Fijn dat als je niet kunt, je dit via de app laat weten. Eventueel kan dan iemand anders inhalen.
Ik waardeer het zeer dat, als je vragen of opmerkingen hebt die even kunnen wachten, je deze via de mail stelt en niet via de app laat lopen. Mijn reactie volgt altijd vrij snel en ik vind het prettig zoveel als mogelijk één communicatiekanaal aan te houden, dit mede om misverstanden te voorkomen.

BETALINGSVOORWAARDEN
Het lesgeld bedraagt bij aanvang seizoen 2024-2025 (43 lessen van 70/75 minuten à € 10,50,-) totaal € 451,50.
Je kunt in 1, 2, 3 of 4 termijnen betalen.
Een proefles is gratis, als je doorgaat. Eénmalig vraag ik € 10,- inschrijfgeld. Alle genoemde tarieven zijn incl. 9% btw.

Het rekeningnummer is NL81 INGB 0009 5043 68 t.n.v. A.A.M. van Gurp te Lage Mierde.

Gelieve het lesgeld voor aanvang van het seizoen te voldoen, doch uiterlijk 14 dagen na start van het seizoen. Meld je je nieuw aan, dan is de betalingstermijn 14 dagen vanaf de start van de lessen. Een nota ontvangt u alleen op aanvraag.

Na afloop van de termijn herinner ik je aan de volgende betalingsperiode. Stroom je halverwege in het seizoen in, dan vraag ik je in 1 of 2 termijnen te betalen. Alleen in uitzonderlijke (medische) gevallen zal, in overleg, lesgeld worden gerestitueerd. Daar er ruime inhaalmogelijkheden zijn en alle lessen voor iedereen toegankelijk, kun je ruimschoots aan je lessen komen.

Indien je lessen mist over een kortere of langere periode, of je stopt, zal Praktijk de Vlinder in principe geen lesgeld restitueren. Binnen het lopende seizoen heb je de mogelijkheid je gemiste les(sen) in te halen, zoveel als je wilt.  Bij termijnbetaling verplicht je je voor het gehele seizoen te betalen. Natuurlijk is er altijd overleg mogelijk.

Voor eventuele diefstal of vermissing kan ik niet aansprakelijk worden gesteld.

De aangereikte oefeningen, bewegingen en houdingen hebben een vitaliserende werking op lichaam en geest. Daarbij is het van belang uw persoonlijke grenzen niet te overschrijden. Hoewel ik dit proces zo goed mogelijk begeleid, draagt ieder een eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de oefeningen. Derhalve kan ik geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen, van welke aard dan ook, met betrekking tot de verrichte inspanningen en tot de aanwezigheid in en om de betreffende lesruimte.

Dank voor uw medewerking,
Anita van Gurp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8-2020